Tác Giả Tiểu Manh Tịnh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiểu Manh Tịnh

Kẻ đã diệt tộc ta, ta sẽ không buông tha.Kẻ bội bạc với ta, ta phải trả lại gấp trăm vạn lần.Ba năm trước, ta không đủ sức phản kíchBa năm sau, ta trở lại, để báo thù!!!Võ đạo vô địch, y đạo vô song.Cười nhìn các ngươi, ai dám tranh phong?Main max b&a Chương 943