Tác Giả Tiểu Phác Phác Trư

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiểu Phác Phác Trư

Thương Lam Tinh, là cùng Địa Cầu phát triển lịch sử không sai biệt lắm tinh cầu.Thẳng đến 570 năm trước, nhân loại thăm dò đến rồi một chủng loại tựa như di tích cổ xưa.Nhưng cùng với mà đến chính là các nơi trên thế giới Hư Không Thông Đạo mở ra, thông đạo bên kia là các loại cổ xưa sinh vật đáng sợ, Chương 381