Tác Giả Tiểu Yêu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiểu Yêu

Thiên Nguyên đại lục, có Đại Năng Lực Giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt, một quyền đánh vỡ trời xanh, một cước đập tan đại địa!   Diệp Minh, một giới phàm lưu, con thứ xuất thân, vì báo huyết cừu, không ngừng vươn lên.   Dư� Chương 1056