Tác Giả Trần Dục Sâm

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trần Dục Sâm

Lôi Dực cảm thấy Tư Duệ là một cô gái đầy mưu kế câu dẫn đàn ông, bên ngoài anh coi thường cô, nhưng trong lòng lại gào thét muốn cô...Trích đoạn:- Để tôi xem xem xương cốt của em cứng đến mức nào.Người đàn ông ghì chặt lấy cô gái đang thống khổ ý loạn tình mê, mạnh mẽ ấn người cô hạ xuống thứ c� Chương 80