Tác Giả Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Văn ánHọ vẫn luôn bước trên đường…Tác giả Lão Ông lảm nhảm:Nghĩ một hồi, cảm thấy thực ra cứ tồn hàng mãi đối với Lão Ông cũng không có ý nghĩa cho lắm, còn không bằng phô ra sớm một chút, như vậy mọi người đọc cũng thoải mái hơn chút.Không bằng về sau cứ như thế này đi, về sau Lão Ông khi nào th� Chương 16    

Văn ánHọ vẫn luôn bước trên đường…Tác giả Lão Ông lảm nhảm:Nghĩ một hồi, cảm thấy thực ra cứ tồn hàng mãi đối với Lão Ông cũng không có ý nghĩa cho lắm, còn không bằng phô ra sớm một chút, như vậy mọi người đọc cũng thoải mái hơn chút.Không bằng về sau cứ như thế này đi, về sau Lão Ông khi nào th� Chương 16    

Bạn đang đọc truyện Thiên Môn của tác giả Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông. "Chỉ cần có tai, luôn sẽ nghe thấyGiết người cướp của, ắt bị bắt đượcDùng đao sát nhân, tất bị đao chémVì đạo lý này, thánh đồ vững tin." — Khải Huyền [1].[1] Câu trích trong cuốn sách Khải Huyền, Đậu dịch chưa sát ý, bạn n Chương 60    

Tác giả: Câu chuyện vườn trường đơn thuần. Tóm tắt văn án thực ra chỉ có bốn chữ – bạn ngồi cùng bàn.Câu chuyện này… từ đầu tới cuối tôi luôn tự cảm thấy thật khó nói…1. Câu chuyện này không có gì đáng để nói nhiều, tuyến tình cảm trước sau như một…2. Có điều có thể nhìn ra được sự liên h Chương 19