Tác Giả Trung Đẳng Bạch Độ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trung Đẳng Bạch Độ

Giới thiệu vắn tắt:Vĩnh hằng đại lục, một cái khoa học kỹ thuật, ma pháp, chiến thú tướng lộn xộn ma huyễn thế giới.Một trận ngoài ý muốn, để Phương Thiên Uẩn mang theo Thần Khư huyễn cảnh giáng lâm vĩnh hằng đại lục, trở thành một vị gia tộc quyền thế con thứ.Đi đạp đay hào môn. Lẻ loi một mình, Chương 734