Tác Giả Trung Dong Điểm Mặc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trung Dong Điểm Mặc

【 toàn dân chuyển chức + khôi hài + nhiệt huyết + nhiều chức nghiệp + vô địch thăng cấp lưu 】Trăm năm trước, dị tộc tùy ý xâm nhập, nhân tộc gần như đi hướng diệt vong.Vì chống cự ma thú xâm lấn, mỗi người cũng sẽ ở mười hai tuổi tiến hành chuyển chức.Duy có trở thành chuyển chức người, không ngừng Chương 704