Tác Giả Trương Hiểu Thần

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trương Hiểu Thần

Tên tác phẩm: Cung Loạn Thanh TiTác giả: Trương Hiểu ThầnThể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE...Chủ diễn: Cố Thanh Sanh (nữ chủ) x Đoan Nhược Hoa, Trữ Tử MộcPhối diễn: Dụ Nguyệt Chương 1012