Tác Giả Trương Tiểu Nhàn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trương Tiểu Nhàn

Giới thiệu“Sao anh lại không yêu người khác?”“Bởi vì em luôn ở trong lòng anh.”Sự chờ đợi chính là lời tỏ tình nồng nhiệt nhất.Chúng ta vừa cảm động vừa lo sợ rằng, sự nồng nhiệt này không trải qua nổi mấy mùa xuân hạ thu đông, không vượt qua nổi sông rộng biển sâu của cuộc sống, cũng chẳng thể Chương 10    

Mùa đông ở Luân Đôn lạnh thấu xương và u ám. Hình Lộ nhớ lần đầu tiên cô đến đây vào năm chín tuổi, bố cô đã nói cho cô biết: “Con sẽ yêu Luân Đôn, nhưng con sẽ hận thời tiết ở đó.” Lúc đó, tại sao cô lại không tin cơ chứ? Cô đã từng cho rằng, khi cô có thật nhiều thật nhiều tiền, cô sẽ trở n� Chương 20