Tác Giả Tư Diễm

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tư Diễm

Thể loại: ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, báo thù, tra nam tiện nữ, SE.Người là cửu ngũ chí tôn, nhưng lại không bằng cả cầm thú.Người có thể oan uổng, sỉ nhục thê tử cưới hỏi đàng hoàng của mình chỉ vì một người hầu hạ thân phận thấp hèn.Người tin lời gièm pha, v� Chương 52