Tác Giả Tu Lão Từ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tu Lão Từ

=======  tại TruyenTRZ.com ========Thể loại: đô thị, dị năng, trọng sinh, sắc...Ở tu chân giới thì hắn là một Dâm Đế nhưng tuổi thọ đã hết giới thọ nên linh hồn của hắn phiêu bạt đến địa cầu rồi nhập vào một thanh niên bình thường Trần Phong. Trong người hắn vốn đã tiềm thức của tính tình háo sắ