Tác Giả Tửu Ngọc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tửu Ngọc

Bạn đang đọc truyện Giám Ngục Của Cậu của tác giả Tửu Ngọc. Công nhu nhược, ý chí sống mãnh liệt x thụ là giám ngục biến thái cực kì, bề ngoài lãnh khốc vô tình nhưng chỉ đối tốt với côngVăn kiểu hận đời, có chút ngược công, bảo đảm sủng công, cam đoan sủng công, chắc chắn sủng công (chuyện quan Chương 15