Tác Giả Tùy Tán Phiêu Phong

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tùy Tán Phiêu Phong

Mênh mông vũ trụ, vô tận chủng tộc!Rộng lớn chiến kỹ, Thập Quyết ngang trời!Viễn cổ độc họ, Top 100 chiến bảng!Dùng tên của ta, chân đạp Tinh Không!2200 năm một ngày, làm người lần thứ nhất leo lên Hải Vương tinh, chứng kiến chính là một thanh chiến đao cùng một cỗ đứng thẳng thi thể! !=======*=======Cấp b� Chương 4925