Tác Giả Túy Thư Nam Phi

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Túy Thư Nam Phi

Truyện Độc Chiếm Em, Để Em Trạch của tác giả Túy Thư Nam Phi là một câu truyện sa điêu ngọt ngào.Xuyên đến thế giới trong truyện, còn mang theo một hệ thống cảm hóa nhân vật!Mục tiêu: công cố chấp, hắc hóa.Chỉ số nguy hiểm: năm saoNhiệm vụ: cảm hóa mục tiêu, cùng nhau đi đến kết cục HE~Nguyên tác rất Chương 84

Giới thiệu[Vai chính xuyên thành người máy thế thân, chọc phiền tra công, bị ép quên đi crush, cuối cùng biến thành một áng văn ngu ngốc]Một ngày nọ Hạ Ca xuyên qua, xuyên thành người máy AI mô phỏng của một đại lão nào đó trong thời đại tinh tế.Tất cả những số liệu của người máy đều được thiết lập th Chương 130