Tác Giả Văn Huy

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Văn Huy

Năm năm về trước, anh bị kẻ thù bày kế hãm hại phải vào nhà giam.Năm năm trôi qua, trong mắt bọn họ anh chỉ là thứ bỏ đi, thế nhưng không ai nghĩ đến bây giờ anh đã trở thành Vua Sói vĩ đại. Chương 664