Tác Giả vô đạo

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả vô đạo

Ngày 12/12/2021, khắp nơi trên thế giới xảy ra dị biến, động đất thiên tai liên tục xuất hiện, động thực vật dị biến, linh khí khôi phục, linh khí làm nhiễu loạn các hệ thống máy móc phức tạp, ô nhiễm các nguồn năng lượng. Khoa học kĩ thuật chết, yêu thú tấn công liên tục làm cho nhân loại khốn đốn. Con Chương 49