Tác Giả Vũ Mộ Tiêu Tiêu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Vũ Mộ Tiêu Tiêu

Tiêu Lăng, học sinh vừa chuyển đến trường cấp ba Lâm Phong thì cướp luôn vị trí nhất khối của Ngụy Hòa. Ngụy Hòa thề lần thi tiếp theo sẽ rửa mối nhục xưa, vì thế cậu càng thêm nỗ lực học tập, nhưng mà thi tháng cậu lại thất bại, vì thế……● Ngụy Hòa cầm một đề bài khó đi hỏi Tiêu Lăng.Ngụy Hòa Chương 13