Tác Giả Y Nùng Dĩ Nực

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Y Nùng Dĩ Nực

Văn án:Có người xuyên không, xuyên thành Hoàng thượng hoặc Vương gia.Cẩm y ngọc thực, quyền thế ngập trời.Có người xuyên không, xuyên thành sư tôn hoặc giáo chủ.Được người kính ngưỡng, công lực bất phàm.Có người lại không tốt, cũng có thể xuyên thành nhân vật phản diện, mặc dù danh phận không mấy dễ ngh Chương 145