Tác Giả Y Tân Nhân Cố

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Y Tân Nhân Cố

(cao võ + Võ Hồn + hệ thống + hung thú + đô thị tu chân + vô địch) dị giới xâm lấn, võ đạo quật khởi.Đây là một cái tràn ngập linh khí thế giới, nơi này võ đạo hưng thịnh, võ giả hoành hành.Nhất đại Hoa Hạ học sinh Lục Thanh Trần, ngoài ý muốn xuyên qua đến cao võ thế giới, thức tỉnh hệ thống.Vốn nghĩ Chương 1165