Tác Giả Yên Diệp

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Yên Diệp

Nhân vật chính: Từ Tử Nham, Từ Tử Dung.Phối hợp diễn: Bạch Hoa, Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên. Cái khác: 1vs1, xuyên thư, ngụy huynh đệEditor: QieziVăn án:Từ Tử Nham từ khi biết em trai Từ Tử Dung của mình là gay, anh luôn cảm thấy thật đáng tiếc.Có một ngày, bất ngờ Từ Tử Nham xuyên qua sách, không ngờ ở đ� Chương 475