Tác Giả Yêu Dạ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Yêu Dạ

Lục Ly, một thiếu niên làm nghề kéo quan tài từ Bắc Mạc đi ra, tưởng chừng thân thế bình thường, nhưng lại có huyết mạch bất phàm, khiến thiên hạ khiếp sợ.   Hắn giống như một ác ma, cõng một thế bêu danh, vạn lý độc hành, không nh&igr Chương 3844    

- "Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động..." - Tư Đồ Chiến D Chương 1207    

Ta có một đỉnh, có thể trấn tinh hà! Từ không quan trọng bên trong quật khởi, tại trong tuyệt vọng Niết Bàn. Thiếu niên người mang tuyệt thế Yêu Đỉnh, luyện lôi đình Thánh thể, tu Thời Không Đạo Pháp, trấn quần hùng, đồ tà ma, trảm thần linh, quân lâm vạn vực! Chương 92