Toàn Dân: Ta Đọc Thuộc Lòng Ba Ngàn Đạo Tạng Chuyển Chức Thiên Sư

Toàn Dân: Ta Đọc Thuộc Lòng Ba Ngàn Đạo Tạng Chuyển Chức Thiên Sư
Thể loại: Đô Thị
Số Chương: 704 chương
Trạng thái: Đang cập nhật
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 6.6/10 từ 5 lượt

Nội dung truyện Toàn Dân: Ta Đọc Thuộc Lòng Ba Ngàn Đạo Tạng Chuyển Chức Thiên Sư

【 toàn dân chuyển chức + khôi hài + nhiệt huyết + nhiều chức nghiệp + vô địch thăng cấp lưu 】

Trăm năm trước, dị tộc tùy ý xâm nhập, nhân tộc gần như đi hướng diệt vong.

Vì chống cự ma thú xâm lấn, mỗi người cũng sẽ ở mười hai tuổi tiến hành chuyển chức.

Duy có trở thành chuyển chức người, không ngừng thăng cấp, mới có thể sừng sững thế giới đỉnh!

Diệp Tưởng tại chuyển chức cùng ngày, trở thành tiên thiên tròn mười cấp đạo sĩ, nhưng bởi vì đạo sĩ không có chút nào cường đại kỹ năng, phụ trợ kỹ năng cũng quá huyền học, đơn độc năng lực tác chiến thậm chí không dường như cấp Phong Lang, bởi vậy được xưng là phế vật chức nghiệp.

May mắn, hắn thu được thần cấp thiên sư hệ thống, thu được duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, thiên sư.

Kim Quang Thần Chú, vạn tà bất xâm!

Chính Lôi Pháp, Tam Thanh Thần Lôi!

Kỳ môn độn giáp, phù lục, chém giết dị thú, đồ diệt dị nhân!

— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện